Nybyggnad lägenheter Sundvägen, Djurås

Våra tjänster

Vi utför alla typer av byggnationer som total- eller generalentreprenör. Vi har gjort flera nybyggnader såsom nya industrilokaler, kontor, förråd, skolor, flerfamiljshus, hotell m.m. Vi utför även arbeten vid anläggningar vid reningsverk, värmeverk, vattenverk och deponianläggningar.

 

Vi hjälper också våra kunder att anpassa sina lokaler för nya användningsområden. Butiker byggs om för nya hyresgäster, industrilokaler ändras för nya verksamhetsområden och kontor byggs om och anpassas efter verksamhetens utveckling.

 

Vårt lokalkontor i Avesta arbetar mer än gärna med ett och annat rotarbete för olika bostadsrättsföreningar och andra privata fastighetsbolag. Vi gör totala stamrenoveringar och badrumsrenoveringar allt efter kundens behov och önskan.

 

Vi samarbetar med duktiga underentreprenörer med långa yrkesmässig erfarenhet. Våra underentreprenörer är av oss välkända och beprövade genom goda samarbeten i många projekt.

 

Våra medarbetare är lyhörda för kundens ställda krav och önskemål och jobbar för att uppfylla dem till fullo. Vårt mål är att ha 100% nöjda kunder. En nöjd kund är en återkommande kund!

 

Flera av våra kunder är återkommande kunder som vi utfört flera nybyggnader och ombyggnader med. Många av projekten har varit spännande, utmanande och väldigt roliga att utföra. Projekten har i flera fall varit i formen av partnering där vi tillsammans med kunden hittar de bästa och kostnadseffektiva lösningarna för det specifika projektet. Läs mer om våra olika nybyggnader och ombyggnader under sidan Referenser

 

Vår kundkrets består av kommun och kommunala och privata fastighetsbolag, energibolag, bostadsrättsföreningar och andra företag. Vi har få privata kunder, dock privata kunder som återkommit från år till år. Arbeten åt privatpersoner gör vi när tid så finns.

 

Välkommen att kontakta oss med ditt projekt! Vi hjälper er gärna. Kontaktuppgifter hittar du under sidan Kontakt