Nybyggnad av huvudkontor för HSB MälarDalarna, Borlänge

Om oss – ett byggföretag från Dalarna

Grytnäs Projekt AB är ett byggföretag som har varit verksamt sedan 1996. Vi har idag ca 30 anställda och omsätter i snitt ca 150Mkr per år.

Företaget är medlem i branschorganisationen Byggföretagen och som medlemsföretag jobbar vi utifrån Byggföretagens högt ställda kvalitetsnormer. Vi arbetar för att skapa bra dialog mellan oss och beställare, underentreprenörer och leverantörer för att tillsammans bygga en slutprodukt med ett slutresultat som uppfyller kundens alla kvalitets- och miljökrav. Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt sätt att arbete för ett mer hållbart byggande. 

Vi utför all typ av byggnationer. Vi åtar oss arbete i Dalarna med omnejd. Läs mer om vad vi kan erbjuda under sidan Våra tjänster.

Vårt huvudkontor finns i Falun. Vi har även ett lokalkontor i Avesta som täcker upp södra Dalarna med omnejd. I Mockfjärd har vi vårt förråd och en verkstad där vi tillverkar allt smide till våra byggprojekt. Vi har också möjlighet att tillverka våra egna väggblock till nybyggnationer men också andra prefabprodukter såsom gallerdurkstrappor och betongprodukter. 

Kvalitetspolicy

”För oss på Grytnäs Projekt AB innebär kvalitet att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredställs”

Miljöpolicy

”För oss på Grytnäs Projekt AB innebär en miljöanpassad byggnad, en byggnad där människor trivs och inte skadar miljön”

Affärsidé

”Att utföra större och mindre byggnadsentreprenader samt byggservice. I fokus för vår produktion skall nöjda och återkommande kunder stå. Detta uppnås med engagerad personal och med ett miljö- och kvalitetsarbete på högsta nivå”.

Vår Historia

År 1961 startades Johan Andersson Bygg med säte i Mockfjärd.

År 1988 såldes företaget vidare till Lars Darnerud, Stig-Olof Lundin och Sven Andersson som drev företaget vidare.

År 1996 gick företaget i konkurs. Företaget förvärvades då av Arne Hallgren och Grytnäs Projekt AB bildades. Företaget blev ett helägt dotterbolag till Grytnäsbolagen AB.

År 2007 Grytnäsbolagen AB firar 50år.

År 2016 firar Grytnäs Projekt AB 20år!

År 2016 gjordes en ägarförändring. Grytnäs Projekt AB ägs sedan 1 juli 2016 av GP Förvaltning i Falun AB. GP Förvaltning ägs av Rolf Andersson, Jonas Westman och Maria Mattsson.

År 2020 har ägarstrukturen ändrats då vi välkomnar in två nya delägare. Numera ägs Grytnäs Projekt AB av GP Förvaltning i Falun AB, Niclas Svenman och Helen Persson

År 2020 i oktober genomfördes ett VD-skifte. Rolf Andersson som varit VD ända sedan starten lämnade över stafettpinnen till Niclas Svenman.

År 2021 firar Grytnäs Projekt AB 25år!

År 2021 blev det dags för Rolf Andersson att kliva av delägarskapet i GP Förvaltning i Falun AB. Sista mars gick han också i pension. Dock kommer han ägna första tiden som pensionär som egen konsult via företaget Projektkonsult i Mockfjärd AB med främsta uppgift att fortsätta hjälpa Grytnäs Projekt med projektledning i pågående och kommande projekt.

År 2022 utfördes en ändring av vår koncernstruktur och företaget blir ett helägt dotterbolag till Grytnäs Projekt Holding AB, men med samma ägarstruktur. 

År 2022 var också året då vi satsade på egenproduktion med fritidshus i bostadsrättsform i Idre, Idre Fjällorren. 4st parhus med 8 totalt 8 lägenheter. Detta år byggde vi också en helt ny verkstad vid våra lokaler i Mockfjärd för att underlätta vår väggblockstillverkning till projekten. 

 

 

 

Kundmål

Grytnäs Projekt arbetar för en god dialog med våra kunder, underentreprenörer och leverantörer. Ett av vår viktigaste mål är att få våra kunder att känna sig riktigt nöjda och förhoppningsvis vilja samarbeta med oss även i framtida projekt.

%

Nöjda kunder

Grytnäs Projekt AB är medlem i Sveriges byggindustrier