Tillbyggnad av omklädningsrum, Lärkans sportfält, Sala

Om oss – ett byggföretag från Dalarna

Grytnäs Projekt AB är ett byggföretag från Dalarna som bildades år 1996. Företagets historia sträcker sig dock längre bak i tiden än så. Många av våra medarbetare var med då företaget fortfarande hette Johan Andersson Bygg. Johan Andersson var far till vår nuvarande VD Rolf Andersson.

År 1996 köptes företaget av Arne Hallgren och blev ett företag i företagsgruppen Grytnäsbolagen AB tillsammans med AB Grytnäs Gräv och Grytnäs Leasing AB. 20år senare övertogs Grytnäs Projekt AB av GP Förvaltning i Falun AB och är nu ett fristående bolag.

Huvudkontor finns i Falun och ett lokalkontor i Avesta. Vi har också förråd och verkstad i Mockfjärd. Vi är ca 30st anställda och omsätter cirka 100 miljoner kronor per år.

Verksamhetsområdet är södra Dalarna, Falun, Borlänge, Gagnef med omnejd samt även i vissa fall Mälardalen.

Kvalitetspolicy

”För oss på Grytnäs Projekt AB innebär kvalitet att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredställs”

Miljöpolicy

”För oss på Grytnäs Projekt AB innebär en miljöanpassad byggnad, en byggnad där människor trivs och inte skadar miljön”

Affärsidé

”Att utföra större och mindre byggnadsentreprenader samt byggservice. I fokus för vår produktion skall nöjda och återkommande kunder stå. Detta uppnås med engagerad personal och med ett miljö- och kvalitetsarbete på högsta nivå”.

Vår Historia

År 1961 startades Johan Andersson Bygg med säte i Mockfjärd.

År 1988 såldes företaget vidare till Lars Darnerud, Stig-Olof Lundin och Sven Andersson som drev företaget vidare.

År 1996 gick företaget i konkurs. Företaget förvärvades då av Arne Hallgren och Grytnäs Projekt AB bildades. Företaget blev ett helägt dotterbolag till Grytnäsbolagen AB.

År 2007 Grytnäsbolagen AB firar 50år.

År 2016 firar Grytnäs Projekt AB 20år!

År 2016 gjordes en ägarförändring. Grytnäs Projekt AB ägs sedan 1 juli 2016 av GP Förvaltning i Falun AB. GP Förvaltning ägs av Rolf Andersson, Jonas Westman och Maria Mattsson.

År 2020 har ägarstrukturen ändrats då vi välkomnar in två nya delägare. Numera ägs Grytnäs Projekt AB av GP Förvaltning i Falun AB, Lönnemossa Förvaltning AB samt Niclas Svenman. 

 

 

 

Kundmål

Grytnäs Projekt arbetar för en god dialog med våra kunder, underentreprenörer och leverantörer. Ett av vår viktigaste mål är att få våra kunder att känna sig riktigt nöjda och förhoppningsvis vilja samarbeta med oss även i framtida projekt.

%

Nöjda kunder

Grytnäs Projekt AB är medlem i Sveriges byggindustrier

Antal årsanställda

Mkr i Årsomsättning

År i branchen